skip to Main Content
trang-thiet-bi

Danh mục thiết bị

Nhà sản xuất Tên thiết bị Sức nâng Thông số kĩ thuật Hình ảnh
1. Xe cẩu ô tô
    Kato NK-5000 500ton icon_pdf
2. Xe cẩu địa hình thân dài
    Kato KA-3000 300ton icon_pdf
   Tadano ATF220G 220ton icon_pdf
   Tadano AR-1600M 160ton icon_pdf
3. Xe cẩu địa hình
    Kato SL-700R 70ton icon_pdf
    Kobelco PK450-2 45ton icon_pdf
4. Xe cẩu bánh xích 
    Hitachi Sumitomo SCX2800-2 280ton icon_pdf
    IHI CCH2500-6 250ton icon_pdf
    IHI CCH2000-5 200ton icon_pdf
    Hitachi Sumitomo SCX1500A-3 150ton icon_pdf
    IHI CCH1200-5 120ton icon_pdf
    Kobelco 7055-II 55ton icon_pdf
5. Cần trục tháp
    Top Sky TT6520-12 12ton icon_pdf
6. Xe nâng người 
    Tadano AW-370TG 37m icon_pdf
    Tadano AW-250TG 25m icon_pdf
7. Xe nâng hàng 
    Toyota 3FD115 11.5ton icon_pdf
    BYD ECB35 3.5ton icon_pdf
    BYD ECB25 2.5ton icon_pdf
    BYD ECB16 1.6ton icon_pdf

 

Back To Top