skip to Main Content
slide-4
Shop

IHI CCH2500-6

Mô tả

Thông số kỹ thuật cơ bản

 TT.  Thông số  Chi tiết  Ghi chú
 1  Nhà sản xuất  IHI
 2  Model  CCH2500-6
 3  Năm sản xuất  2011
4  Sức nâng  250 tấn
5  Cần chính  72m
6  Cần phụ cố định  37m
Back To Top