skip to Main Content
dich-vu

Cho thuê thiết bị

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế, các hoạt động thương mại nói chung và xây dựng dân dụng và công nghiệp nói riêng đã có sự chuyển biến sâu sắc. Một trong những điểm nổi bật chính là sự phát triển của thị trường cho thuê thiết bị xây dựng cùng với sự phát triển của các nhà thầu.

Thị trường cho thuê thiết bị xây dựng đã từng bước thay đổi đáng kế. Các thiết bị đầu tiên sẽ được cung cấp để thực hiện các công trình xây dựng, đã nhanh chóng được cải thiện để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao đặc biệt là về an toàn, hiệu quả và tiến độ công việc.

Kế thừa và phát triển 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này từ công ty mẹ tại Nhật Bản, AMS đã và đang cung cấp cho thị trường cho thuê thiết bị với những thiết bị chất lượng cao nhất và dịch vụ tốt nhất.

Hầu hết các thiết bị của AMS, đặc biệt là cẩu từ 25 tấn đến 500 tấn là sản phẩm mới được nhập trực tiếp từ những thương hiệu Nhật Bản tên tuổi như Kato, Tadano, Kobelco, Hitachi Sumitomo, IHI…

Bên cạnh đó, AMS đào tạo và quản lý một cách chặt chẽ đội ngũ vận hành máy và kỹ sư, điều đó giúp chúng tôi đảm bảo rằng các thiết bị cung cấp sẽ được sử dụng một cách an toàn và năng suất cao.

Nhận thức được rằng thiết bị là một lĩnh vực rộng lớn luôn thay đổi và phát triển không ngừng, vì vậy AMS luôn cố gắng và cập nhật thông tin liên tục để dịch vụ luôn được cải thiện.

Vung Ang Seaport , Viet Lao

Vung Ang Seaport , Viet Lao

Nhat Tan Bridge , Ha Noi

Nhat Tan Bridge , Ha Noi

Noi Bai Airport , Ha Noi

Noi Bai Airport , Ha Noi

Back To Top