skip to Main Content
dich-vu

Sửa chữa/bảo dưỡng

Bảo dưỡng định kỳ theo chỉ dẫn của nhà sản xuất là yêu cầu bắt buộc đối với mọi thiết bị, đặc biệt là những thiết bị có cấu tạo phức tạp và đòi hỏi những quy định an toàn cao như cẩu xây dựng.

Hơn nữa, mỗi nhà sản xuất đều có những yêu cầu riêng đối với mỗi thiết bị, giống như mỗi loại thiết bị đều có những bộ phận riêng của nó. Những yêu cầu cụ thể này sẽ được quy định chi tiết trong hướng dẫn sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. Công việc bảo dưỡng cho mỗi thiết bị phải tuân thủ nghiêm ngặt những tài liệu này.

Tuy nhiên, công việc bảo dưỡng đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật lành nghề và được đào tạo tốt để có thể thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

Với gần 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị đặc biệt là cần cẩu và mối quan hệ lâu dài với các nhà sản xuất Nhật Bản, AMS đã xay dựng cho mình đội ngũ kỹ thuật lành nghề để có thể đạt được những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của công việc bảo dưỡng.

AMS không chỉ kế thừa và phát triển những kinh nghiệm quý báu của tổ chức mà con ứng dụng và cải thiện những phương án dịch vụ và bảo dưỡng đặc biệt là sửa chữa cho phù hợp với điều kiện và tình huống thực tế của Việt Nam.

Mặc dù luôn dẫn đầu trong việc tiếp cận các công nghệ thiết bị tiên tiến trên thế giới, AMS nhận thức được rằng đây là một lĩnh vực rộng lớn liên quan sâu sắc đến các chuyên ngành khác. Vì vậy, AMS luôn luôn cố gắng và cập nhật thông tin để dần cải thiện dịch vụ của mình.

Nisspon Salvage Service Kyoto

Nisspon Salvage Service Kyoto

Crane repair

Crane repair

Checking and Maintenance

Checking and Maintenance

.

 

Back To Top