skip to Main Content
gioi-thieu

Tầm nhìn sứ mệnh

  • TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Sứ mệnh của công ty là đóng góp vào sự phát triển của xã hội thông qua các hoạt động của công ty và mang lại cho nhân viên cơ hội tự phát triển bản thân. Xuất phát điểm này là nền tảng quan trọng để công ty đáp ứng tốt sự tín nhiệm của khách hàng và xã hội nhằm hướng tới xây dựng công ty thành một chủ thể tự lập, tự chủ.

  • TRIẾT LÝ KINH DOANH
  1. “Đảm Bảo Lợi Nhuận”

Công ty phải “Đảm Bảo Lợi Nhuận” và xây dựng một hệ thống tài chính vững mạnh. “Đảm Bảo Lợi Nhuận” không phải đơn thuần là đảm bảo lợi nhuận kinh doanh mà phải hướng tới tương lai, kế thừa sứ mệnh của công ty đã đề ra bằng việc phát huy ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm cao.

  1. “Đảm Bảo An Toàn”

Công ty phải “Đảm Bảo An Toàn” và xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh. “Đảm Bảo An Toàn” là thành quả lớn nhất trong kinh doanh mà công ty theo đuổi, và để đạt được thành quả đó, công ty cần nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ thuật, kỹ năng.

  1. “Kinh Doanh Minh Bạch”

Công ty phải “Kinh Doanh Minh Bạch” và phải tập hợp các nguồn lực riêng rẽ, xây dựng thành một tổ chức vững mạnh. “Kinh Doanh Minh Bạch” là khởi nguồn để hiện thực hóa lý tưởng kinh doanh “Đảm Bảo Lợi Nhuận”, “Đảm Bảo An Toàn” và là bằng chứng của việc kinh doanh trung thực, công bằng.

Back To Top