skip to Main Content
slide-4
Shop

IHI CCH1200-5

Mô tả

Thông số kỹ thuật cơ bản

 TT.  Thông số  Chi tiết  Ghi chú
 1  Nhà sản xuất   IHI
 2  Model  CCH1200-5
 3  Năm sản xuất  2010
4  Sức nâng  120 tấn
5  Cần chính  75 m
6 Cần phụ  25 m
Back To Top