skip to Main Content
slide-4
Shop

Hitachi Sumitomo SCX2800-2

Mô tả

Thông số kỹ thuật cơ bản

 TT.  Thông số  Chi tiết  Ghi chú
 1  Nhà sản xuất  Hitachi Sumitomo
 2  Model  SCX2800-2
 3  Năm sản xuất  2015
4  Sức nâng  280 tấn
5  Cần chính  91.45m
6  Cần phụ cố định  36.55m
7  Cần phụ di động  61m
Back To Top