skip to Main Content
slide-4
Shop

IHI CCH2000-5

Mô tả

Thông số kỹ thuật cơ bản

 TT.  Thông số  Chi tiết  Ghi chú
 1  Nhà sản xuất  IHI
 2  Model  CCH2000-5
 3  Năm sản xuất  2010
4  Sức nâng  200 tấn
5  Cần chính  90m
6  Cần phụ di động  51m
Back To Top