skip to Main Content
slide-4
Shop

Hitachi Sumitomo SCX1500A-3

Mô tả

Thông số kỹ thuật cơ bản

 TT.  Thông số  Chi tiết  Ghi chú
 1  Nhà sản xuất  Hitachi Sumitomo
 2  Model  SCX1500A-3
 3  Năm sản xuất  2015
4  Sức nâng  150 tấn
5  Cần chính  63 m
6 Cần phụ  28 m
Back To Top