skip to Main Content
dich-vu

Thương mại

Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường xây dựng dân dụng và công nghiệp nói chung, thị trường máy xây dựng cũng đã có những bước phát triển vượt bậc.

Từ những yêu cầu hết sức cơ bản để phục vụ công tác thi công, các tiêu chuẩn an toàn và các yêu cầu kỹ thuật đã từng bước được thiết lập ngày càng chặt chẽ.

Các thiết bị thi công trong các công trình trọng điểm ngày nay không chỉ phải đảm bảo được các thông số kỹ thuật và các yêu cầu về an toàn từ các nhà thầu mà tuổi đời của thiết bị ngày càng được rút ngắn.

Đây là một trong những động lực chính để thúc đẩy các nhà thầu cũng như các đơn vị cung cấp thiết bị loại bỏ dần những thiết bị cũ và đầu tư thêm những thiết bị mới hơn.

Ngoài ra, một trong những yêu cầu sống còn của thi công trong thời đại ngày nay là việc nâng cao hiệu quả công việc từ đó đảm bảo được tiến độ thi công để đảm bảo lợi nhuận cho các nhà thầu.

Hiểu được những nhu cầu trên của thị trường, AMS đã và sẽ mang tới Việt Nam những thiết bị đã qua sử dụng cũng như những thiết bị mới với chất lượng tốt nhất để cung cấp cho các nhà thầu và các bạn hàng tại Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng sẽ được đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của kinh tế nước nhà nói chung và sự phát triển của ngành máy xây dựng nói riêng.

Hydraulic mobile cranes

Hydraulic mobile cranes

Crawler cranes

Crawler cranes

BYD forklifts

BYD forklifts

Back To Top