skip to Main Content
slide-4
Shop

Kobelco 7055-II

Mô tả

Thông số kỹ thuật cơ bản

 TT.  Thông số  Chi tiết  Ghi chú
 1  Nhà sản xuất  Kobelco
 2  Model  7055-2
 3  Năm sản xuất  1996
4  Sức nâng  55 tấn
5  Cần chính  51.8m
6 Cần phụ 18.3m
Back To Top