skip to Main Content
slide-4
Shop

Cầu Lạch Huyện

Mô tả

CẢNG TÂN VŨ – LẠCH HUYỆN 

Cảng Tân Vũ – Lạch Huyện là dự án đầu tư thí điểm PPP đầu tiên giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, nơi phần vốn nhà nước được tài trợ bằng nguồn vốn ODA và phần vốn tư nhân do Liên doanh của các đối tác Nhật Bản và Việt Nam đầu tư.

Công trình cảng Tân Vũ – Lạch Huyện được chia thành hai phần. Phần 1 do Cục Quản lý Hàng hải Việt Nam quản lý với tổng vốn đầu tư hơn 18,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và ngân sách nhà nước bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng cảng. Phần thứ hai, liên doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản với vốn đầu tư hơn 6.57 nghìn tỷ đồng, sẽ xây dựng hai cầu cảng với tổng chiều dài 750 mét, có khả năng tiếp vận các tàu container 100.000 tấn. Theo kế hoạch phát triển cảng biển Việt Nam năm 2020, cảng Lạch Huyện được định nghĩa là một trong những dự án cơ sở hạ tầng then chốt của đất nước sau khi hoàn thành vào năm 2016 sẽ góp phần chuyển đổi Việt Nam thành một quốc gia mạnh về đường biển. Cảng sẽ có thiết bị xử lý hàng hóa hiện đại, và có khả năng tiếp nhận tàu container lên đến 8,000 TEU.

Một khi hoàn thành, cảng Lạch Huyện sẽ trực tiếp xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Mỹ và châu Âu và ngược lại mà không phải đi qua các cảng ở Singapore hay Hồng Kông. Dự án này nhằm mục đích góp phần vào sự phát triển kinh tế và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.

Back To Top